buhalteris

buhalteris
buhálteris,smob. (1) TrpŽ asmuo, tvarkantis buhalterijos reikalus.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • buhalteris — buhálteris, buhálterė dkt. Nacionãlinė buhalterių asociãcija …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vyriausiasis buhalteris arba buhalteris — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Fizinis asmuo, tvarkantis ūkio subjekto buhalterinę apskaitą. atitikmenys: angl. chief accountant or accountant rus. главный бухгалтер или бухгалтер šaltinis… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • buhalterė — buhálteris, buhálterė dkt. Nacionãlinė buhalterių asociãcija …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • chief accountant or accountant — vyriausiasis buhalteris arba buhalteris statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Fizinis asmuo, tvarkantis ūkio subjekto buhalterinę apskaitą. atitikmenys: angl. chief accountant or accountant rus.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • главный бухгалтер или бухгалтер — vyriausiasis buhalteris arba buhalteris statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Fizinis asmuo, tvarkantis ūkio subjekto buhalterinę apskaitą. atitikmenys: angl. chief accountant or accountant rus.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • sklaistyti — sklaistýti vksm. Buhálteris sklai̇̃sto põpierius …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atitarškinti — 1. refl. žaidžiant – į tarškinimą atsakyti tarškinimu: Vaikai tar tar muša aplink trobą: greitesnis pribėgęs atsitarškina su lazdele Lk. 2. intr. trankiai atvažiuoti: Atitarškino vartotojų bendrovės buhalteris P.Cvir. tarškinti; aptarškinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išglaistyti — tr. 1. išteplioti: Su koše šalis bliūdo išglaĩstė J. 2. lipinant ištaisyti nelygumus, plyšius: Sienas, kibirą išglaĩsto J. Kubilą išglaĩsto, kad nebėgtų Š. Reiks klojimą išglaistyti, vešim rugius Srv. Išglaistyk susprogusį pečių, reiks duoną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskambinti — išskam̃binti; LL287 1. intr. Ser kurį laiką skambinti (varpais): Visą valandą išskam̃bino visais varpais (pusiaugavyje) Š. 2. tr. paskambinti iš eilės (visais varpais): Išskambinti po eilei (visus varpus) BŽ355. 3. tr. sugebėti paskambinti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kriuksėti — kriuksėti, kriùksi, ėjo intr. 1. Gs, Žvr, Br, Kp tarpais, pamažu kriūkti: Kiaulė kriùksi, kad viena palieka namie, kad žindo paršelius, kad nor ėsti J. Kiaulė, eidama pro šalį, kriùksi, o obuolys, lėkdamas žemėn, bubsi Švnč. Kiaulės prėdusios… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”